Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Δεκέμβριος, 2016
Μυστικό... Εἶναι ψυχὲς πλασμένες ἀπὸ μάρμαρο
κι ἄλλες ἀπὸ χαμόγελο, εἴτε πόνο.
Εἶναι καὶ μιὰ πλασμένη ἀπὸ τριαντάφυλλα,
ὅμως ἐκείνη δὲ τὴ φανερώνω! Πόσο ἡ καρδιά μου θά ῾τρεμε, ἂν τὴν ἔλεγα!
Βάνω μία κλειδαριὰ γερὴ στὸ στόμα!
Τόσοι σοφοὶ ποὺ βρίσκονται τριγύρω μου
καὶ δὲ τὴ μάντεψε κανεὶς ἀκόμα; Εἶναι ψυχὲς πλασμένες ἀπὸ κρύσταλλο
κι ἄλλες ψυχὲς μὲ κλάματα ἔχουν γίνει.
Εἶναι καὶ μιὰ πλασμένη ἀπὸ ροδόσταμο,
μὰ δὲ θὰ σᾶς τὴ ῾πῶ ποτέ μου ῾κείνη! Ὅρκο ἔβαλα νὰ μὴ τὴ ῾πῶ, ὡς τὸ τάφο μου,
μὰ πάλι... ποιὸς ξέρει... καμμιὰν ὥρα...
Κάτι μοῦ καίει τὰ χείλη μου! Καλύτερα
νὰ κλείσω τὸ τραγούδι μ᾿ ἀπὸ τώρα...
Εικόνα
Η ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΓΕΙΑ
ΤΩΝ ΚΑΤΟΠΤΡΩΝ
Ποιό είναι το αντικείμενο που αν το κοιτάξουμε βλέ-
πουμε τον εαυτό μας, ενώ κοιτάζουμε εκείνο; ρωτάει ο
Σωκράτης τον Αλκιβιάδη, που λύνει χωρίς δυσκολία το
αίνιγμα: Είναι φανερό Σωκράτη, πως είναι ο καθρέφτης
ή κάτι σχετικό.
Είναι αδύνατον να δεις τον εαυτό σου χωρίς καθρέ-
φτη, αναφέρει ο Αριστοτέλης. Για τον Σενέκα είναι αυ-
τονόητο ότι αυτός είναι ο σκοπός του συγκεκριμένου
εργαλείου: οι καθρέφτες εφευρέθηκαν για να γνωρίσει
ο άνθρωπος τον εαυτό του, και συνεχίζει λέγοντας πως
αρχικά υπήρχαν οι φυσικοί καθρέφτες, μια πηγή ή μια
λεία πέτρα, αργότερα τα μέταλλα.
«Ο ένας κοιτάχτηκε σε κύπελλο, ο άλλος στο χαλκό
και τελικά κατασκεύασαν ένα ειδικό κυκλικό αντικείμε-
νο». Για να δούμε τον εαυτό μας, είναι ανάγκη να περά-
σουμε σε κάτι άλλο: από υποκείμενο που είμαστε, πρέ-
πει να αντιμετωπίζουμε τον εαυτό μας ως αντικείμενο,
ή ως ένα άλλο άνθρωπο, που είναι το είδωλο μας στον
καθρέφτη.
Αυτή η σύγχυση του εαυτού με τον άλλο, είναι ένα
από τα πολλαπλά παιγνίδια των αντιθ…