Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Ιούλιος, 2015
αναλυτικα η πρωτη φαση των βιωματικων σεμιναριων
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΗΔΕΙΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ
• ΘΕΜΑΤΙΚΗ 1 : ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΙΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ - ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΑΝΗ ΤΩΝ ΑΙΣΘΗΣΕΩΝ – ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΑΣΗΣ
• ΘΕΜΑΤΙΚΗ 2 : ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΜΥΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ
• ΘΕΜΑΤΙΚΗ 3 : ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΣΑΚΡΑ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ, ΚΑΒΕΙΡΙΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ
• ΘΕΜΑΤΙΚΗ 4 : ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΜΥΗΣΕΩΣ, ΙΕΡΟ ΟΣΤΟ ΣΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΙΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ
• ΘΕΜΑΤΙΚΗ 5 : Η ΑΝΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΒΕΙΡΙΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ
• ΘΕΜΑΤΙΚΗ 6 : ΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΥΣΕΙΑ,ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ
• ΘΕΜΑΤΙΚΗ 7 : ΟΙ ΔΕΚΑΤΡΕΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ ΒΙΩΜΕΝΕΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΒΕΙΡΙΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ
• ΘΕΜΑΤΙΚΗ 8 : ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ - Η ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ
• ΘΕΜΑΤΙΚΗ 9 : ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑ…
ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΟΥ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ 89,ΕΝΑΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΙΣΧΥΡΟ ΧΩΡΟ ,ΟΠΩΣ ΘΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΤΕ
ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6985025058
απο το πρώτο δεκαήμερο του σεπτεμβρίου
Βωματικά σεμινάρια : Αναπαράσταση των αρχαίων Ελληνικών Μυστηρίων και Αρχέτυπων
Θεματική , 1
Διεύρυνση της αντιληπτικής ικανότητας μέσα από τα Ελευσίνια Μυστήρια – Έξοδος από την πλάνη των αισθήσεων -Διαλογισμός του ενεργειακού κέντρου βάσης. νάλυση και εμβάθυνση στα στάδια αντίληψης.
Θεματική 2:
Ανάλυση και βιωματική αναπαράσταση του πρώτου σταδίου μυήσεως των Ελευσινίων και Πυθαγορείων Μυστηρίων.
Ψυχοδυναμική προσέγγιση των θεραπειών μέσα από τα Μυστήρια.
Διαλογισμός του τσάκρα της βάσης, Καβείρια Μυστήρια
Τα Καβείρια Μυστήρια – Ιστορία, Προέλευση , Αρχική τελετουργία.
Θεματική 3:
Αναπαράσταση του δευτέρου σταδίου μυήσεως, Ιερό οστό στα Ελευσίνια Μυστήρια.Τα Ελευσίνια Μυστήρια ως μέθοδος καθόδου στα αρνητικά συναισθήματα.Η Ανάληψη της ψυχής κατά τη διάρκεια των Καβείρι…
ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΟΥ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ 89,ΕΝΑΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΙΣΧΥΡΟ ΧΩΡΟ ,ΟΠΩΣ ΘΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΤΕ
ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6985025058
Εικόνα
Εικόνα