Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Αύγουστος, 2015
Εικόνα
 η πρακτικη νοημοσυνη στοζωικο το φυτικο και το ανθρωπινο βασιλειο H πρακτική νοημοσύνη είναι σαφώς υποταγμένη στον οργανισμό,με συνέπεια την ικανότητα επιλογής,την ιδιότητα προτίμησης ενός αγαθού από ένα άλλο.Στην διαδικασία της αναπαραγωγής ορίζει την δυνατότητα προτίμησης ενός συντρόφου από έναν άλλον.(1) Ονομάζουμε πρακτική αυτή την νοημοσύνη γιατί η έσχατη σημασία της είναι πάντοτε μία πράξη,μέσω της οποίας ο οργανισμός φτάνει πάντα στον ορμέμφυτο στόχο ή αντίστοιχα αποτυγχάνει στην προσπάθεια εκπλήρωσής του. Από τότε που ο Wolfgang Kohler δημοσίευσε στα πρακτικά της πρώσσικης ακαδημίας επιστημών τα εύστοχα πειράματα που επί σειρά ετών πραγματοποίησε πάνω σε χιμπατζήδες,η διαμάχη των επιστημόνων της φιλοσοφικής ανθρωπολογίας και της ψυχολογίας για το εάν τα παραπάνω ζώα έχουν αγγίξει την πρακτική νοημοσύνη έκλεισε.(2) Τα πειράματα του Κ ohler παρεμβάλλουν μεταξύ του ζώου και του αντικειμένου της επιθυμίας του,που μπορεί να είναι για παρ
Εικόνα
Π Υ Θ ΑΓΟΡΕΙΑ Μ ΥΣΤΗΡΙΑΚΗ Σ ΟΦΙΑ Ο Πυθαγόρας, αναγνωρίζεται ως ένας από τους μεγα- λ ύτερους μύστες της Αρ χ αιότητας. Γεννήθηκε το 582 π.Χ. στη Σάμο κ αι υπήρξε ιδρυτής της ομώνυμης Σ χ ο λ ής, η οποία είχε φιλοσοφι κ ό χ αρακτήρα κ αι διερευνούσε τους Νόμους της Φύσεως ανά τον ελλαδι κ ό χ ώρο. Σ τον Κρότωνα, όπου εγ κ αταστάθηκε το 529, προέβη στην ίδρυση μίας μυστηριακής σ χ ο λ ής, η οποία έμεινε γνω- στή ως Αδελφότητα των Πυθαγορείων, η οποία πρέσβευε την αντί λ ηψη ότι τα πάντα είναι αριθμοί κ αθώς κ αι ότι η εμπέδωση του νοήματος των αριθμών συνεπά γ εται τον εναρμονισμό κ αι την κυριαρχία επί των φυσι κ ών κ αταστά- σεων. Οι Πυθαγόρειοι φιλόσοφοι, πέρα από το ότι επικέ- ντρωναν τη μελέτη τους στη μαθηματική επιστήμη, επι ζ η- τούσαν να συλλάβουν την α λ ηθινή φύση των αριθμών κ αι τη σχέση τους με τα ουράνια σώματα. Οι Πυθαγόρειες ανα- ζ ητήσεις, εί χ αν προσλάβει από πο λ ύ νωρίς κ αι μυστηρια κ ό χ αρακτήρα,