OI MYΘΟΙ ΚΑΙ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΤΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ

Το ιερό της Ελευσίνας υπήρξε το κέντρο μιας
πανάρχαιης λατρείας, –της αρχαιότερης– που άν-
θισε επί δύο χιλιάδες χρόνια.
Τα μεγάλα μυστήρια κρατούσαν πολλές μέρες
και ήταν βασισμένα στην αναζήτηση της «χαμένης»
κόρης της Δήμητρας, δηλαδή της Περσεφόνης.
Ο μύθος της Περσεφόνης έχει σχέση με την
αθανασία της ψυχής, γι’ αυτό και τα μυστήρια που
εμπεριείχε αυτή η εορτή, που εθεωρούντο τα ιερό-
τερα όλων.
Ιεροφάντες και μύσται, συμμετείχαν όλοι σε
«δράμα μυστικόν και ιερόν», στη «δείξιν των ιερών»
που εξελίσσονταν στο άδυτο του ναού και κατέλη-
γαν στην «εξήγησιν των ιερών και των οσίων»...
Οι ομοιότητες με τα μυστήρια της Ίσιδος είναι
πολλές, όπως πολλές είναι και οι ομοιότητες με τις
Ελευσίνια Μυστήρια 63
χριστιανικές μυστηριακές τελετές.
Ιδρυτής των ιερών μυστηρίων θεωρείται ο Ολύ-
μπιος Ορφεύς, ο υιός του Οιάγρου και της Καλλι-
όπης.
Επίσης παροιμοιώδης έμεινε ο έρωτάς του για
την Ευρυδίκη, για την οποία κατέβηκε έως τον
Άδη, για να την πάρει πίσω από το βασίλειο του
Πλούτωνος.
Η συνολική θεώρηση των Ορφικών κειμένων,
αποδεικνύει πως ο Ορφέας ήταν όντως ένα υπαρ-
κτό πρόσωπο, και όχι αποκύημα της φαντασίας
ορισμένων.
Τα Ορφικά Μυστήρια ξεκίνησαν από τα Βορειο-
ελλαδικά βουνά, σε μια εποχή όπου ο Διόνυσος, ο
κατ’ εξοχήν θεός των μυστηρίων, λατρευόταν σαν
μια θεότητα της Σελήνης (Φεγγαροθεός).
Δημιουργώντας τα Μυστήρια, ο Ορφέας, ανέ-
πτυξε τη θρησκεία με στοιχεία του Διονύσου, που
έως τότε είχε ως επίκεντρο θεό τον Δία.
Οι μυημένοι έπαιρναν από τις διδασκαλίες του
μεγάλες αλήθειες. Το θαυματουργό τους Φως
έφτανε μέχρι το λαό, με την μορφή ενός πέπλου
προσιτού, μέσω των δημοσίων τελετών, γιατί ήταν
συνυφασμένες με την ποίηση και τις τέχνες.
Μεγάλος Ιερέας του Διός και εξέχων Μύστης
της Θράκης, ο Ορφέας, έγινε για τους μυημένους ο
μεγάλος Ιεροφάντης-Αποκαλυπτής του Ουρανίου
Διονύσου.
Ο Ιεροφάντης κατερχόταν στο άδυτο του ναού,
άναβε έναν τελετουργικό πυρσό, από μια –συνεχώς
καίουσα– Ιερά Εστία. Κατόπιν εμφανιζόταν εμπρός
στους μυημένους.
Οι ναοί των Ορφικών, αρχικώς ήταν απλά σπή-
λαια, αλλά αργότερα έγιναν και κτιστοί.
Ένα άλλο μέρος της Ορφικής φιλοσοφίας, απο-
τελούν και οι Ορφικοί Ύμνοι, που ψάλλονταν κατά
τις τελετές.
Είναι πανάρχαιοι, και οι παλαιότεροι ανάγονται
στην 11η χιλιετία π.χ. Εξυμνούνται διάφορες θε-
ότητες και μας δίνουν πλήθους στοιχείων για την
Ορφική Κοσμολογία, όπως: την γένεση του Σύμπα-
ντος (από μια έκρηξη), την θεωρία του Κοσμικού
Ωού, (άποψη πως ο κόσμος γεννήθηκε από ένα
αυγό), την πίστη στην Συμπαντική Αρμονία, την
αναφορά στο Ζωδιακό Κύκλο, καθώς και πλήθος
αστρονομικών γνώσεων, όπως: την ύπαρξη του Πο-
λικού Αστέρα, τις Ισημερίες και τα Ηλιοστάσια.


                     ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ1. Bernard Williams, "Πλάτων- η επινόηση της φιλοσοφίας’’, μτφ
Μ.Σκαρά,Ενάλιος, 2001,σ.σ 412. 
Taran . L.  "The creation myth in Plato's Timaeus" in Anton J.P. and
 2.Kustas G.. L.*-Essays ih ancient Greek philosophy-N. York 1971,
σσ372. 

3. Φρανσουά Νταγκονιέ: ‘’ Οι μεγάλοι φιλόσοφοι και η φιλοσοφία τους’’,μτφ
Μ.Τριανταφύλλου,εκδόσεις Μελάνι,Αθήνα 2007,σ.σ 28.
 
 4. Μonique Dixsaut : " philosophes Platon Le desir de comprendre". ,Libraire philosophique J.Vrin, 2003, σσ115 200.

 5.Metaphysics and Epistemology, Collection of critical  essays,Edited by G.Vlastos,Anchor books, Doublepay and company, Garden city ,New York,1971 ,σ.σ 166  -180
 
6. Paul Kucharski  Aspects de la a specoulation platonicienne, Ruplications de la Sorbonne serie “etudes” Tome 1,1971, σ.σ 300-301.

7. .   Ούλριχ φον Βιλαμόβιτς :Πλάτων,η ζωή και το έργο του (νεότητα ,ώριμα χρόνια,γήρας), εκδόσεις ΚάκτοςΑθήνα 2005, σ.σ 517-680

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ορφικά και πυθαγόρεια μυστήρια

Αισθητική του Υπαρξισμού

H κοσμογονία στον Πυθαγόρα και στον Τίμαιο του Πλάτωνα